TỦ LẠNH TOSHIBA GR-B50F (N)

18.500.000 18.000.000

TỦ LẠNH TOSHIBA GR-B50F (N)

.
.
.
.